Certyfikacja BRC – jak ją uzyskać?

BRC certyfikat

BRC jest certyfikatem, który potwierdza, że dana firma spełnia określone standardy bezpieczeństwa i higieny żywności. Aby uzyskać BRC, firmy muszą przejść szereg audytów prowadzonych przez niezależne organizacje certyfikujące, takie jak chociażby Global Quality.

Audyty te obejmują ocenę procedur bezpieczeństwa i higieny żywności oraz sprawdzenie, czy są one stosowane w praktyce. Firmy mogą także zostać poproszone o dostarczenie dokumentacji dotyczącej swoich procedur bezpieczeństwa i higieny.

BRC jest ważnym certyfikatem, który może pomóc firmom w utrzymaniu dobrych standardów bezpieczeństwa i higieny żywności.

Proces audytu BRC jest dość prosty i składa się z trzech etapów

Pierwszy etap to wstępny audyt, który można wykonać samodzielnie lub poprzez firmę zewnętrzną.

Drugi etap to oficjalny audyt przeprowadzany przez akredytowanego auditora. Podczas tego etapu auditorzy oceniają dokumentację firmy oraz jej praktyki bezpieczeństwa i higieny żywności.

Na koniec, firma otrzymuje raport końcowy, który może być stosowany jako dowód na spełnianie standardów BRC.

Jakie obszary obejmuje standard BRCGS Food Safety?

Standard BRCGS Food Safety obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa i higieny żywności, od produkcji do dystrybucji. Firma musi prowadzić dokumentację dotyczącą całego procesu żywnościowego, a także regularnie przeprowadzać kontrole jakości. Wymagania te mają na celu zapewnienie, że produkt finalny jest bezpieczny dla konsumentów.

BRCGS Food Safety obejmuje następujące obszary:

  • Zapewnienie higieny żywności – przestrzeganie procedur mycia i dezynfekcji, a także stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej przez pracowników.
  • Zwalczanie roztoczy – regularne czyszczenie i dezynfekowanie pomieszczeń, w których produkuje się żywność, oraz stosowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych szkodliwych organizmów.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom – utrzymywanie czystości na wszystkich etapach produkcji żywności, a także regularne czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu i pomieszczeń.
  • Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – regularne czyszczenie i dezynfekowanie pomieszczeń produkcyjnych oraz utrzymywanie czystości na wszystkich etapach produkcji żywności.
  • Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków przechowywania żywności – utrzymanie czystości pomieszczeń i urządzeń przechowalniczych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom żywności.
  • Zapewnianie bezpiecznego opakowania żywności – stosowanie właściwych materiałów opakowań, takich jak szkło, metal lub plastik, aby zapobiec uszkodzeniom żywności i zanieczyszczeniom.
  • Zapewnianie bezpiecznego transportu żywności – utrzymywanie czystości pojazdów transportujących żywność, aby zapobiec zanieczyszczeniom i uszkodzeniom.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter