Ukrainka szuka praca Warszawa
Ukraińska w boguchwale zielonej

Polska od zawsze była atrakcyjnym miejscem zarobkowym dla Ukraińców. Choć dziś struktura zatrudniania ich w Polsce wskazuje na liczebną przewagę mężczyzn, to właśnie Ukrainki wiele lat temu stały się prekursorkami pracy w naszym kraju. Niegdyś, przed wybuchem wojny we wschodniej Ukrainie i przed otwarciem się polskich granic przed imigrantami zarobkowymi, Ukrainki często przyjeżdżały tutaj do prac związanych z opieką nad dziećmi i osobami starszymi, sprzątania biur i mieszkań prywatnych, a także do prac sprzedażowych. Niestety, najczęściej była to praca na czarno i nie najlepiej wynagradzana, choć zarobki i tak przewyższały te na Ukraińska w boguchwale zielonej. Najliczniejszą grupą przyjeżdżających Ukrainek cieszyła się Warszawa, gdzie w tamtych czasach najłatwiej było znaleźć zatrudnienie. Tak też pozostało do dzisiaj – największe miasto Polski cieszy się największą popularnością.

Przyjazd do Polski jest dla Ukrainek niekiedy jedynym sposobem na zapewnienie bytu swojej rodzinie i znalezienie pracy, która gwarantuje godne warunki życia. Najpoważniejszymi problemami na Ukrainie są bowiem wysokie bezrobocie, słabo opłacane stanowiska pracy nawet dla ludzi z wyższym wykształceniem oraz ciągle rosnące koszty życia, szczególnie w odniesieniu do cen prądu, wody i gazu. Dlatego też istnieje nacisk na to, by po przyjeździe do Polski jak najszybciej tę pracę znaleźć.

Czasami bywa tak, że gdy Ukrainka szuka pracy, musi ona podjąć się jakiegokolwiek zajęcia, byleby tylko było opłacalne. Nierzadko jest to więc praca ciężka i wymagająca. Sytuacja na polskim rynku pracy jest jednak dla Ukrainek sprzyjająca. Wciąż brakuje siły roboczej, a każdy pracownik jest na wagę złota. Co więcej, niedobory dotykają praktycznie wszystkich gałęzi polskiej gospodarki. Pracownice z Ukrainy mają więc spory wybór i bardzo duże szanse na szybkie zatrudnienie, praktycznie natychmiast po przyjeździe do Polski. Najczęściej po prostu najmowane są przez agencje pracy tymczasowej, skąd później delegowane są do innych zajęć.

Naturalne jest, że najlepsze i najbardziej opłacalne miejsca pracy znajdą się w dużych miastach Polski. Oprócz Wrocławia, Poznania i Szczecina, najbardziej popularna jest Warszawa. Widoczne jest tutaj bardzo duże skupisko Ukraińców, którzy pomagają sobie wzajemnie. Ukrainki unikają też samodzielnego przyjazdu do obcego kraju. Pewniej czują się w większej grupie, kiedy mogą razem mieszkać.

Nie da się ukryć, że Warszawa jest dla Ukrainek, jak i dla każdego innego obcokrajowca miastem przyjaznym. Mieszkańcy stolicy są przyzwyczajeni do tego, że w ich mieście jest dużo różnych mniejszości narodowych, nie tylko Ukraińców. Nie są tak widoczni, przez co nie są narażeni na ksenofobiczne ataki, a i większość mieszkańców nastawiona jest do nich pozytywnie. Dzięki temu znakomita większość z nich może cieszyć się legalną pracą w dobrych warunkach, z dobrym wynagrodzeniem, ale także w spokojnej atmosferze. Jest to obopólna korzyść – zarówno dla nich, jak i dla Polskich pracodawców.