BRC certyfikat

Certyfikacja BRC – jak ją uzyskać?

BRC jest certyfikatem, który potwierdza, że dana firma spełnia określone standardy bezpieczeństwa i higieny żywności. Aby uzyskać BRC, firmy muszą przejść szereg audytów prowadzonych przez niezależne organizacje certyfikujące, takie jak chociażby Global Quality.